Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Lượt xem:

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định môn Giáo dục công dân là bộ môn học chính trong chương trình giảng dạy để tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó,... ...
Tập huấn công nghệ thông tin phòng giáo dục đào tạo Nghĩa Hành

Tập huấn công nghệ thông tin phòng giáo dục đào tạo Nghĩa Hành

Lượt xem:

Nội dung của buổi tập huấn Trang tin điện tử của phòng giáo dục đào tạo Nghĩa Hành: http://nghiahanh.quangngai.gov.vn Trang tin điện tử của trường trung học cơ sở Phạm Văn Đồng: trong giao diện trang tin phòng giáo dục huyện, kéo xuống dưới cùng của trang tin, chọn vào mục các website thành viên, chọn vào mục thcs và chọn vào trường thcs phạm văn đồng ...
Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Lượt xem:

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định môn Giáo dục công dân là bộ môn học chính trong chương trình giảng dạy để tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó,... ...