Huỳnh Anh Tụ
 • Huỳnh Anh Tụ
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ
 • 0962971552
 • anhtuthcspvd@gmail.com
 • Ngày sinh: 30-12-1966 Địa chỉ: Hành Phước - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm Chuyên ngành chính: Sư phạm Lịch sử
 • Nguyễn Lương Thành Trưng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Chi bộ
 • 0916860599
 • nguyenluongthanhtrung@gmail.com
 • Ngày sinh: 04-11-1983 Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa - Nghĩa hành - Quảng Ngãi Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm Chuyên ngành chính: Sư phạm Lịch sử